Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Szpital

ODDZIAŁ KARDIOLOGII - HEMODYNAMIKA

Koronarografia

1700,00 zł

Angiografia tętnic płucnych

1700,00 zł

Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu typu DES

13000,00 zł

- każdy kolejny stent typu DES

3000,00 zł

Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS: I naczynia

7000,00 zł

Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS: II naczyń

8000,00 zł

Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS: III naczyń

10000,00 zł

Czasowa stymulacja endokawitarna serca trwająca powyżej jednej doby (poza ostrym zespołem wieńcowym)

1000,00 zł

Angioplastyka wieńcowa ze wszczepieniem stentu bioabsorbowalnego (BVS)

16000,00 zł

 - każdy kolejny stent typu BVS

6000,00 zł

Wentrykulografia

550,00 zł


ODDZIAŁ KARDIOLOGII - ELEKTROFIZJOLOGIA

Defibrylatory serca: Wszczepienie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/dwujamowego

29000,00 zł

Resynchronizacja (CRT) , wszczepienie/wymina układu resynchronizującego (CRT)

17000,00 zł

Resynchronizacja (CRT-D), wszczepienie/wymiana układu resynchronizującego (CRT-D)

45000,00 zł

Rozrusznik serca: Wszczepienie/wymiana rozrusznika dwujamowego

8000,00 zł

Rozrusznik serca: Wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowgo

7000,00 zł

Usunięcie układu stymulującego

4500,00 zł

Wymiana/repozycja/rewizja elektrody

4500,00 zł

Ablacja zaburzeń rytmu

16000,00 zł

Kardiowersja

500,00 zł

Badanie elektrofizjologiczne (EPS)

7 000,00 zł

 


CHIRURGIA NACZYNIOWA

Angiografia

1700,00 zł

Angiografia łukografia

1700,00 zł

Angiografia naczyń mózgowych,

1700,00 zł

Angiografia pień ramienno-głowowy

1700,00 zł

Angiografia tętnic biodrowo-kończynowych

1700,00 zł

Angiografia tętnic mózgowych

1700,00 zł

Angiografia tętnic szyjnych podobojczykowych

1700,00 zł

Angiografia aorty (piersiowa lub brzuszna)

1700,00 zł

Angiografia tętnic kończyn dolnych

1700,00 zł

Angiografia tętnic nerkowych

1700,00 zł

Angiografia tętnic szyjnych i kręgowych

1700,00 zł

Angioplastyka pień ramienno-głowowy

8000,00 zł

Angioplastyka tętnicy biodrowej

5000,00 zł

Angioplastyka tętnicy nerkowej

5000,00 zł

Angioplastyka tętnicy piszczelowej

5000,00 zł

Angioplastyka tętnicy podkolanowej

5000,00 zł

Angioplastyka tętnicy podobojczykowej

5000,00 zł

Angioplastyka tętnicy kręgowej

5000,00 zł

Angioplastyka tętnicy udowej

5000,00 zł

Angioplastyka żylna

5000,00 zł

Angioplastyka obwodowa: I naczynia

5000,00 zł

Angioplastyka obwodowa: II naczyń

8000,00 zł

Angioplastyka obwodowa: III naczyń

10000,00 zł

Angioplastyka tętnicy szyjnej ze stentem i neuroprotekcją

14000,00 zł

Aterektomia tętnic obwodowych

15000,00 zł

Angioplastyka z implantacją jednego stentu 

8000,00 zł

-każdy kolejny stent

3000,00 zł

Embolektomia/endarterektomia kończyn dolnych

8000,00 zł

Embolektomia/trombektomia w obszarze brzusznym

8000,00 zł

Obliteracja żylaków kończyn dolnych metodą VNUS (RF) - jedna kończyna 3500,00 zł
Obliteracja żylaków kończyn dolnych metodą VNUS (RF) - dwie kończyny 4500,00 zł

Operacje hybrydowe

18000,00 zł

Operacje żylaków (z safenektomią) / jedna kończyna

2400,00 zł

Pomost w odcinku aortalno-biodrowym/udowym

11000,00 zł

Pomost w odcinku udowo-podkolanowym

11000,00 zł

Stentgraft aorty brzusznej

65000,00 zł

TEA tętnicy szyjnej

8000,00 zł

Miejscowe usunięcie żylaków

1600,00 zł

Operacja żylaków  kończyn dolnych z wykorzystaniem urządzenia ClariVein

4000,00 zł

Ostrzyknięcie żylaków /sklerotyzacja

600,00 zł

Miniflebektomia

800,00 zł

 

OPŁATA ZA POBYT PACJENTA W SZPITALU


Hospitalizacja - dzień pobytu
 
700,00 zł

 

NASZE CENTRUM W LICZBACH

3000 hospitalizacji
150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów