Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Szpital

ODDZIAŁ KARDIOLOGII - HEMODYNAMIKA

Koronarografia

2300,00 zł

Angiografia tętnic płucnych

1700,00 zł

Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu typu DES

13000,00 zł

- każdy kolejny stent typu DES

3000,00 zł

Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS: I naczynia

7000,00 zł

Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS: II naczyń

8000,00 zł

Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS: III naczyń

10000,00 zł

Czasowa stymulacja endokawitarna serca trwająca powyżej jednej doby (poza ostrym zespołem wieńcowym)

1000,00 zł

Angioplastyka wieńcowa ze wszczepieniem stentu bioabsorbowalnego (BVS)

16000,00 zł

 - każdy kolejny stent typu BVS

6000,00 zł

Wentrykulografia

550,00 zł


ODDZIAŁ KARDIOLOGII - ELEKTROFIZJOLOGIA

Defibrylatory serca: Wszczepienie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/dwujamowego

29000,00 zł

Resynchronizacja (CRT) , wszczepienie/wymina układu resynchronizującego (CRT)

17000,00 zł

Resynchronizacja (CRT-D), wszczepienie/wymiana układu resynchronizującego (CRT-D)

45000,00 zł

Rozrusznik serca: Wszczepienie/wymiana rozrusznika dwujamowego

9900,00 zł

Rozrusznik serca: Wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowgo

7800,00 zł

Usunięcie układu stymulującego

4500,00 zł

Wymiana/repozycja/rewizja elektrody

4500,00 zł

Ablacja zaburzeń rytmu

16000,00 zł

Kardiowersja

500,00 zł

Badanie elektrofizjologiczne (EPS)

7 000,00 zł

 


CHIRURGIA NACZYNIOWA

Angiografia

1900,00 zł

Angiografia łukografia

1900,00 zł

Angiografia naczyń mózgowych,

1900,00 zł

Angiografia pień ramienno-głowowy

1900,00 zł

Angiografia tętnic biodrowo-kończynowych

1900,00 zł

Angiografia tętnic mózgowych

1900,00 zł

Angiografia tętnic szyjnych podobojczykowych

1900,00 zł

Angiografia aorty (piersiowa lub brzuszna)

1900,00 zł

Angiografia tętnic kończyn dolnych

1900,00 zł

Angiografia tętnic nerkowych

1900,00 zł

Angiografia tętnic szyjnych i kręgowych

1900,00 zł

Angioplastyka pień ramienno-głowowy

8700,00 zł

Angioplastyka tętnicy biodrowej

5500,00 zł

Angioplastyka tętnicy nerkowej

5000,00 zł

Angioplastyka tętnicy piszczelowej

5000,00 zł

Angioplastyka tętnicy podkolanowej

5000,00 zł

Angioplastyka tętnicy podobojczykowej

5000,00 zł

Angioplastyka tętnicy kręgowej

5000,00 zł

Angioplastyka tętnicy udowej

5000,00 zł

Angioplastyka żylna

5000,00 zł

Angioplastyka obwodowa: I naczynia

5000,00 zł

Angioplastyka obwodowa: II naczyń

8500,00 zł

Angioplastyka obwodowa: III naczyń

11000,00 zł

Angioplastyka tętnicy szyjnej ze stentem i neuroprotekcją

15000,00 zł

Aterektomia tętnic obwodowych

16000,00 zł

Angioplastyka z implantacją jednego stentu 

9000,00 zł

-każdy kolejny stent

3500,00 zł

Embolektomia/endarterektomia kończyn dolnych

8500,00 zł

Embolektomia/trombektomia w obszarze brzusznym

10000,00 zł

Obliteracja żylaków kończyn dolnych metodą VNUS (RF) - jedna kończyna 4000,00 zł
Obliteracja żylaków kończyn dolnych metodą VNUS (RF) - dwie kończyny 5500,00 zł
Obliteracja żylaków kończy dolnych metodą chemoobliteracji Flebogrif - jedna kończyna 2000,00 zł

Operacje hybrydowe

19500,00 zł

Operacje żylaków (z safenektomią) / jedna kończyna

2400,00 zł

Pomost w odcinku aortalno-biodrowym/udowym

14000,00 zł

Pomost w odcinku udowo-podkolanowym

12000,00 zł

Stentgraft aorty brzusznej

65000,00 zł

TEA tętnicy szyjnej

8500,00 zł

Miejscowe usunięcie żylaków

1600,00 zł

Operacja żylaków  kończyn dolnych z wykorzystaniem urządzenia ClariVein

4000,00 zł

Ostrzyknięcie żylaków /sklerotyzacja

1500,00 zł

Miniflebektomia

800,00 zł

 

OPŁATA ZA POBYT PACJENTA W SZPITALU


Hospitalizacja - dzień pobytu
 
700,00 zł

 

NASZE CENTRUM W LICZBACH

3000 hospitalizacji
150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów