Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Poradnia

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna świadczy usługi  w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także komercyjne. Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • konsultacje kardiologiczne  pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego a w szczególności z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, wadami serca, nadciśnieniem tętniczym.
  • diagnostykę układu sercowo- naczyniowego ( badanie ekg, echo serca, test wysiłkowy, Holter ekg i całodobowy pomiar ciśnienia krwi, badania laboratoryjne krwi).
  • edukację pacjentów w zakresie prewencji  pierwotnej i wtórnej choroby wieńcowej, prawidłowego leczenia przeciwzakrzepowego oraz profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
  • leczenie pacjentów po zabiegach hemodynamicznych (koronarografia, koronaroplastyka), po zabiegach elektrofizjologicznych (ablacje, wszczepienie stymulatorów i kardiowerterów)
  • kwalifikowanie do zabiegów hemodynamicznych (koronarografii, koronaroplastyki)
  • kwalifikowanie do operacji kardiochirurgicznych
  • kontrole stymulatorów serca i kardiowerterów
  • kwalifikacje do leczenia zabiegowego zaburzeń rytmu i przewodzenia (ablacje, wszczepienie urządzeń do elektroterapii- stymulatory, kardiowertery)

 

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia Chirurgii Naczyniowej świadczy tylko usługi komercyjne.

  • Udzielane są porady chirurgów naczyniowych.
  • Prowadzona jest pełna diagnostyka ambulatoryjna (usg. naczyń) oraz kwalifikowanie do zabiegów naczyniowych.

NASZE CENTRUM W LICZBACH

150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów