Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Oddział Kardiologii

Oddział Kardiologii w ramach Centrum Kardiologii w Józefowie istnieje od roku 2009. Z uwagi na wciąż wysoką epidemiologię schorzeń układu krążenia ideą powstania ośrodka było zorganizowanie nowoczesnego szpitala o profilu kardiologicznym wraz z bazą ambulatoryjną, dostępnego dla pacjentów z południowo-wschodnich okolic Warszawy oraz samej stolicy.  Od samego początku Oddział świadczy usługi medyczne w trybie całodobowym, zarówno dla przypadków ostrych (takich jak np. zawał serca), jak i planowych, przede wszystkim w oparciu o realizację kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oddział składa się z części zachowawczej (17 łóżek, z czego 11 monitorowanych) i Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (8 stanowisk), każda sala chorych posiada bezpośredni dostęp do węzła sanitarnego.

W skład części kardiologicznej Centrum wchodzi również Pracowania Radiologii Zabiegowej z Salą Hemodynamiki i Salą Elektroterapii, wyposażona w dwa kardioangiografy oraz Poradnia Kardiologiczna.

Wśród pacjentów dominuje profil wieńcowy, zarówno ze stabilną postacią choroby wieńcowej, jak i zaostrzeniem w postaci niestabilnej choroby wieńcowej oraz zawałem serca. Znaczny odsetek leczonych stanowią pacjenci z niewydolnością krążenia, wadami zastawkowymi, zapaleniem mięśnia sercowego i innymi rozpoznaniami kardiologicznymi.

Działalność Oddziału ukierunkowana jest na diagnostykę i leczenie zabiegowe. Wśród zabiegów dominują interwencje wieńcowe: koronarografie (z ewentualną oceną IVUS, FFR) i angioplastyki wieńcowe z implantacją stentów, wykonywane u pacjentów z zawałem serca, niestabilną i stabilną chorobą wieńcową.  Ośrodek zajmuje się również inwazyjną diagnostyką (badanie elektrofizjologiczne) i leczeniem (ablacja) zaburzeń rytmu serca. Ponadto, ważną pozycję wśród świadczonych usług zajmuje implantacja urządzeń wszczepialnych, takich jak stymulatory serca, automatyczne kardiowertery-defibrylatory, w tym z funkcją resynchronizacji. W ramach leczenia interwencyjnego wykonuje się także zamknięcia nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych.

Zespół lekarski Centrum składa się wyłącznie ze specjalistów wykształconych w czołowych polskich ośrodkach i klinikach kardiologicznych, część z doświadczeniem zawodowym zdobytym również za granicą. Wszyscy lekarze zabiegowi wykonują procedury interwencyjne co najmniej od kilkunastu lat i posiadają status samodzielnych operatorów.

Atutem Centrum jest jego położenie w leśnym otoczeniu, wśród niskiej zabudowy, w bezpiecznej odległości od niedogodności wielkiego miasta, choć przy zachowaniu łatwości dojazdu.. Z uwagi na szeroki wachlarz świadczonych usług w opiece ambulatoryjnej oraz szpitalnej wyróżnia nas również kompleksowość oferowanych metod diagnostycznych i leczniczych. Warto zaznaczyć, że w naszej pracy szczególne miejsce zajmują pacjenci ze starszej grupy wiekowej, ponieważ ponad 25% hospitalizowanych to osoby powyżej 75 roku życia. W trosce o wygodę i bezpieczeństwo naszych pacjentów ponad 90% procedur związanych z chorobą wieńcową i jej postaciami wykonywanych jest z tętnicy promieniowej, czyli z tzw. dostępu „od ręki”. Ponadto Centrum prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z ośrodkami kardiologicznymi w Warszawie, jak i na terenie kraju, ale przede wszystkim z okolicznymi szpitalami i placówkami ochrony zdrowia.

Grono leczonych przez Oddział Kardiologii pacjentów liczy także osoby spoza Polski i Europy.

NASZE CENTRUM W LICZBACH

150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów