Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Oddział Chirurgii Naczyniowej


W Centrum Kardiologii Józefów funkcjonuje nowopowstały Oddział Chirurgii Naczyniowej. Oddział posiada dwie sale operacyjne. Jedna z nich wyposażona jest w ramię C, niezbędne do wykonywania zabiegów technikami wewnątrznaczyniowymi i hybrydowymi, druga sala posiada stacjonarny angiograf, który rozszerza możliwości zarówno operacyjne jak i diagnostyczne. Wykonywane są zabiegi w pełnym zakresie chirurgii naczyniowej, zarówno technikami otwartymi, jak i wewnątrznaczyniowymi. Są to m. in:
  • operacje na tętnicach domózgowych /endarterektomia tętnic szyjnych, angioplastyka i stentowanie tętnic szyjnych/,
  • operacje na tętnicach trzewnych,
  • operacje tętniaków aorty brzusznej /implantacja stentgraftów aortalnych, operacje otwarte tętniaków/,
  • operacje w zakresie tętnic biodrowych, tętnic kończyn dolnych i górnych /angioplastyki, implantacja stentów, przeszczepy omijające, plastyki naczyniowe/,
  • przetoki dializacyjne,
  • operacje na układzie żylnym.
Zabiegi operacyjne są realizowane jako zabiegi komercyjne, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 
Dla pacjentów dostępna jest również Poradnia Chirurgii Naczyniowej. Do zadań Poradni należy kwalifikacja pacjentów do zabiegów, leczenie ambulatoryjne, oraz opieka pooperacyjna.
 
Ofertę diagnostyczną uzupełnia Pracownia Ultrasonograficzna.

Na Oddziale Chirurgii Naczyniowej znajduje się:
- 11 łóżek
 
Centrum Kardiologii Józefów zatrudnia zespół specjalistów w zakresie chirurgii naczyniowej i radiologii oraz zespół anestezjologiczny.
Ponadto opiekę nad chorymi sprawuje wykwalifikowany personel pielęgniarski.
 

NASZE CENTRUM W LICZBACH

3000 hospitalizacji
150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów