Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Jak przygotować się do wizyty w poradni

 
Zapisy do Poradni Kardiologicznej odbywają się codziennie, osobiście w rejestracji lub telefonicznie w godzinach 8:00-19:30 od poniedziałku do czwartku, w piątki w godzinach 8:00-16:00. Warunkiem zapisu na wizytę pierwszorazową w ramach kontraktu z NFZ jest posiadanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. O terminie wizyty decyduje kolejność zgłoszeń wynikająca z prowadzonej listy oczekujących. Zapisy na kolejne wizyty ( z wyjątkiem pierwszorazowej), odbywają się na zasadach ustalanych corocznie, zależnie od wielkości kontraktu z NFZ.

Na pierwszą wizytę w ramach kontraktu z NFZ  konieczne jest dostarczenie oryginału skierowania, posiadanie dokumentu tożsamości oraz  dokumentacji medycznej i wyników wykonanych badań.
 
Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:
  • inwalidzi wojenni i wojskowi
  • osoby represjonowane
  • kombatanci i weterani
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Zasłużeni Dawcy Przeszczepów
  • kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych(od 01.01.2017)
  • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osoby osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018).
Na pierwszą wizytę komercyjną wymagane jest posiadanie dokumentu tożsamości.
 
Pacjenci pierwszorazowi zapisani na wizytę w ramach kontraktu z NFZ zobowiązani są do dostarczenia oryginału skierowania (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do Rejestracji Poradni w terminie do  14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Powyższy przepis obowiązuje  od dnia 1 stycznia 2015 roku ( zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej).
 
Dokładne informacje na temat zasad zapisów i wykonywanych badań można uzyskać w rejestracji Poradni.
 
 
 

NASZE CENTRUM W LICZBACH

150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów