Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Jak przygotować się do wizyty w poradni

 
Zapisy do Zespołu Poradni Specjalistycznych odbywają się codziennie, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-19:30 oraz w piątek w godzinach 8:00-16:00, osobiście w rejestracji,  telefonicznie lub poprzez e-mail. Warunkiem zapisu na poradę w ramach kontraktu z NFZ jest posiadanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. O terminie wizyty decyduje kolejność zgłoszeń wynikająca z prowadzonej listy oczekujących.

Na pierwszą wizytę w ramach kontraktu z NFZ  konieczne jest dostarczenie oryginału skierowania, posiadanie dokumentu tożsamości oraz  dokumentacji medycznej i wyników wykonanych badań.
 
Skierowanie nie jest wymagane od inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów i weteranów oraz zasłużonych honorowych dawców krwi i zasłużonych dawców przeszczepów – osoby te korzystają  z usług Poradni  poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
 
Na pierwszą wizytę komercyjną wymagane jest posiadanie dokumentu tożsamości.
 
Pacjenci pierwszorazowi zapisani na wizytę w ramach kontraktu z NFZ zobowiązani są do dostarczenia oryginału skierowania (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do Rejestracji Poradni w terminie do  14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Powyższy przepis obowiązuje  od dnia 1 stycznia 2015 roku ( zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej).
 
Dokładne informacje na temat zasad zapisów i wykonywanych badań można uzyskać w rejestracji Poradni.
 

NASZE CENTRUM W LICZBACH

3000 hospitalizacji
150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów