Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Informacje dodatkowe

Centrum Kardiologii Józefów nie pobiera opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.

NASZE CENTRUM W LICZBACH

150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów