Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Działalność

Centrum Kardiologii w Józefowie  to spółka z o.o. należąca do grupy kapitałowej Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu. Ideą powstania Centrum Kardiologii było wprowadzenie najnowszych metod leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych dostępnych dla wszystkich pacjentów. 

Działalność Centrum datuje się od roku 2009, kiedy to uruchomiony został Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z Pracownią Hemodynamiki, pełniący 24-godzinne dyżury, w tym dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego m.in. świeżego zawału serca.  Konsultacje EKG w ostrych stanach prowadzone są za pośrednictwem transmisji danych systemu Lifenet z karetek pogotowia oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Zakres świadczonych usług obejmuje hospitalizację oraz opiekę ambulatoryjną realizowaną w Poradni Kardiologicznej.

W placówce świadczone są usługi realizowane w ramach kontraktów objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie prywatnej odpłatności. Chorzy przyjmowani są w trybie pilnym oraz planowym do zabiegów diagnostycznych, takich jak koronarografia oraz zabiegów terapeutycznych: angioplastyka tętnic wieńcowych oraz zabiegów z zakresu elektrofizjologii i elektroterapii: implantacja układów stymulujących serca, czy też kardiowerterów-defibrylatorów w tym z funkcją resynchronizacji, badań elektrofizjologicznych i ablacji.

Zabiegi na tętnicach wieńcowych (koronarografie i angioplastyki wieńcowe) wykonywane są w większości z dostępu promieniowego (kończyna górna), co znacznie poprawia komfort pacjenta przez skrócenie czasu unieruchomienia i eliminację potencjalnych powikłań miejscowych np. krwiaka, tętniaka okolicy pachwinowej. W przypadku konieczności implantacji stentów wykorzystujemy w większości nowoczesne stenty powlekane lekami, stosujemy również stenty biodegradowalne, które z czasem ulegają rozpuszczeniu.

Posiadanie dwóch kardioangiografów pozwala nam na jednoczesne leczenie zabiegowe dwóch pacjentów np. z zawałem serca. Nasza kadra medyczna wywodzi się z czołowych placówek kardiologicznych i dysponuje doświadczeniem zdobytym w kraju i zagranicą.

Funkcjonująca w ośrodku Poradnia kardiologiczna oferuje szeroki zakres świadczeń takich jak konsultacje specjalistyczne, próby wysiłkowe, echokardiografia, badania Holterowskie, badania laboratoryjne.

W ramach Centrum Kardiologii w Józefowie pracuje Oddział Chirurgii Naczyniowej, który oferuje zabiegi w trybie planowym. Z uwagi na posiadaną, w pełni wyposażoną salę operacyjną, pracownię angiograficzną oraz salę hybrydową zabiegi naczyniowe przeprowadzane są zarówno technikami otwartymi, jak i wewnątrznaczyniowymi. W związku z powyższym, w naszym ośrodku wykonywane są operacje na tętnicach domózgowych, tętnicach trzewnych, operacje tętniaków aorty brzusznej, operacje w zakresie tętnic biodrowych i obwodowych czy operacje na układzie żylnym. Z uwagi na brak kontraktu z NFZ zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej wykonywane są odpłatnie.

Ofertę diagnostyczną uzupełnia pracownia ultrasonograficzna, co pozwala na wykonanie szybkiej diagnostyki chorób naczyniowych.

Centrum Kardiologii w Józefowie zatrudnia zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w zakresie chirurgii naczyniowej i anestezjologii.

Dla pacjentów dostępna jest również Poradnia Chirurgii Naczyniowej zajmująca się kwalifikacją pacjentów do zabiegów operacyjnych, leczeniem ambulatoryjnym, a także opieką pooperacyjną.

Mając świadomość poważnego ryzyka związanego z chorobami układu sercowo-naczyniowego Centrum Kardiologii w Józefowie prowadzi działania w celu ułatwienia dostępu do nowoczesnych metod leczenia.

W trosce o pacjentów nasze klimatyzowane oddziały zostały wyposażone w nowoczesne, przyjazne sale (2- i 3-osobowe), każda z dostępem do węzła sanitarnego. Dysponujemy również salą 1-osobową dla szczególnie wymagających pacjentów. W celu zapewnienia dogodnego dostępu do ośrodka dla pacjentów, jak i odwiedzających, zapewniamy również bezpłatny parking.

Atutem ośrodka jest także położenie w okolicy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wśród zieleni, co zapewnia ciszę i spokój dla pacjentów..

Nadrzędnym celem Centrum Kardiologii Sp. z o.o. jest świadczenie usług zdrowotnych w zgodzie z najnowszymi standardami medycznymi oraz z troską o pacjentów i pracowników. Dążąc do wyznaczonego celu w Centrum wdrożono System Zarządzania Jakością.

Mamy nadzieję, że spełniamy oczekiwania naszych Pacjentów i wypełniamy odpowiedzialnie szlachetną misję ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz przyczyniamy się w sposób istotny do poprawy stanu zdrowia okolicznej populacji.

NASZE CENTRUM W LICZBACH

3000 hospitalizacji
150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów