Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Działalność

Centrum Kardiologii w Józefowie  to spółka z o.o. należąca do grupy kapitałowej Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu. Ideą powstania Centrum Kardiologii było wprowadzenie najnowszych metod leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych dostępnych dla wszystkich pacjentów. 

Działalność Centrum datuje się od roku 2009, kiedy to uruchomiony został Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z Pracownią Hemodynamiki, pełniący 24-godzinne dyżury, w tym dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego m.in. świeżego zawału serca.  Konsultacje EKG w ostrych stanach prowadzone są za pośrednictwem transmisji danych systemu Lifenet z karetek pogotowia oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Zakres świadczonych usług obejmuje Hospitalizację oraz Opiekę Ambulatoryjną realizowaną w Poradni Kardiologicznej.

W placówce świadczone są usługi realizowane w ramach kontraktów objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie prywatnej odpłatności. Chorzy przyjmowani są w trybie pilnym oraz planowym do zabiegów diagnostycznych, takich jak koronarografia oraz zabiegów terapeutycznych: angioplastyka tętnic wieńcowych oraz zabiegów z zakresu elektrofizjologii i elektroterapii: implantacja układów stymulujących serca, czy też kardiowerterów-defibrylatorów w tym z funkcją resynchronizacji, badań elektrofizjologicznych i ablacji.

Zabiegi na tętnicach wieńcowych (koronarografie i angioplastyki wieńcowe) wykonywane są w większości z dostępu promieniowego (kończyna górna), co znacznie poprawia komfort pacjenta przez skrócenie czasu unieruchomienia i eliminację potencjalnych powikłań miejscowych np. krwiaka, tętniaka okolicy pachwinowej. W przypadku konieczności implantacji stentów wykorzystujemy w większości nowoczesne stenty powlekane lekami, stosujemy również stenty biodegradowalne, które z czasem ulegają rozpuszczeniu.

Posiadanie dwóch kardioangiografów pozwala nam na jednoczesne leczenie zabiegowe dwóch pacjentów np. z zawałem serca. Nasza kadra medyczna wywodzi się z czołowych placówek kardiologicznych i dysponuje doświadczeniem zdobytym w kraju i zagranicą.

Funkcjonująca w ośrodku Poradnia Kardiologiczna oferuje szeroki zakres świadczeń takich jak konsultacje specjalistyczne, próby wysiłkowe, echokardiografia, badania Holterowskie, badania laboratoryjne.

Dla pacjentów dostępna jest również Poradnia Chorób Naczyń zajmująca się kwalifikacją pacjentów do zabiegów operacyjnych, leczeniem ambulatoryjnym, a także opieką pooperacyjną.

Mając świadomość poważnego ryzyka związanego z chorobami układu sercowo-naczyniowego Centrum Kardiologii w Józefowie prowadzi działania w celu ułatwienia dostępu do nowoczesnych metod leczenia.

W trosce o pacjentów nasze klimatyzowane oddziały zostały wyposażone w nowoczesne, przyjazne sale (2- i 3-osobowe), każda z dostępem do węzła sanitarnego. Dysponujemy również salą 1-osobową dla szczególnie wymagających pacjentów. W celu zapewnienia dogodnego dostępu do ośrodka dla pacjentów, jak i odwiedzających, zapewniamy również bezpłatny parking.

Atutem ośrodka jest także położenie w okolicy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wśród zieleni, co zapewnia ciszę i spokój dla pacjentów..

Nadrzędnym celem Centrum Kardiologii Sp. z o.o. jest świadczenie usług zdrowotnych w zgodzie z najnowszymi standardami medycznymi oraz z troską o pacjentów i pracowników. Dążąc do wyznaczonego celu w Centrum wdrożono System Zarządzania Jakością.

Mamy nadzieję, że spełniamy oczekiwania naszych Pacjentów i wypełniamy odpowiedzialnie szlachetną misję ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz przyczyniamy się w sposób istotny do poprawy stanu zdrowia okolicznej populacji.

NASZE CENTRUM W LICZBACH

150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów