Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Dokumentacja medyczna

wydanie zaświadczenia nie wymagającego oceny stanu zdrowia

 75,00 zł

wydanie zaświadczenia wymagającego oceny stanu zdrowia (cena nie obejmuje wykonania ewentualnych badań dodatkowych koniecznych do wydania zaświadczenia)

 180,00 zł

jedna strona kopii

0,30 zł

jedna strona wyciągu lub odpisu

8,00 zł

wyciąg, kopia lub odpis na nośniku elektronicznym

1,69 zł

Wykonywanie dodatkowych płyt CD z zapisem badań - duplikat 1,69 zł

 

NASZE CENTRUM W LICZBACH

3000 hospitalizacji
150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów