Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Baza wiedzy

 • A
 • Ą
 • B
 • C
 • Ć
 • D
 • E
 • Ę
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • Ł
 • M
 • N
 • Ń
 • O
 • Ó
 • P
 • R
 • S
 • Ś
 • T
 • U
 • W
 • Y
 • Z
 • Ź
 • Ż
Szukaj

Echo serca - echokardiografia - badanie ultrasonograficzne serca

Czym jest echo serca?

Echo serca polega na oglądaniu serca aparatem USG wzbogaconym o możliwość pomiaru przepływu krwi przez serce. Echo serca jest wykonywane w celu oceny budowy i pracy zastawek serca naturalnych lub sztucznych, pomiaru wielkości i pracy komór serca, grubości jego ścian oraz diagnostyki wad serca. To badanie pozwala również zdiagnozować obecność płynu w worku osierdziowym (worku otaczającym serce) lub skrzeplin w jamach serca. Wskazane jest  u chorych z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia, kardiomiopatią, zapaleniem mięśnia sercowego, wsierdzia lub osierdzia, zaburzeniami rytmu, oraz u chorych po zawale serca.

Echo serca jest badaniem nieinwazyjnym czyli nie naruszającym tkanek organizmu. Jest badaniem bezbolesnym i nie związanym z żadnym ryzykiem dla pacjenta. Jest bezpieczne dla osób w każdym wieku, także dzieci i kobiet w ciąży.W razie potrzeby można je powtarzać wielokrotnie bez dodatkowego zagrożenia dla pacjenta.

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga żadnych szczególnych przygotowań ani opieki po badaniu. Przed badaniem można normalnie jeść oraz pić. Wykonuje się je w pozycji leżącej na lewym boku, ewentualnie na wznak z odsłoniętą klatką piersiową,trwa ok. 15-30 minut.

Wykonanie  badania

Na głowicę, która wysyła i odbiera ultradźwięki lekarz wykonujący badanie nakłada żel celem uzyskania lepszego obrazu, a następnie przykłada ją pod różnymi kątami do klatki piersiowej w okolicy przedsercowej lub nadbrzuszu. Obraz badanych struktur wyświetlany jest na monitorze. Istnieje możliwość wydruku oraz nagrania wyników badania, które następnie poddawane są ocenie lekarza kardiologa- echokardiografisty.

Powrót

NASZE CENTRUM W LICZBACH

3000 hospitalizacji
150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów