Banner

Centrum Kardiologii Józefów

Aktualności bieżące

Zobacz pozostałe wpisy

 

08.08.2016

American Heart of Poland zmuszone do zamknięcia oddziału chirurgii naczyniowej w Centrum Kardiologii w Józefowie

W związku z ogłoszonymi pod koniec czerwca oraz planowanymi od stycznia 2017 roku kolejnymi drastycznymi obniżkami wycen procedur kardiologii inwazyjnej oraz chirurgii naczyniowej American Heart of Poland, największa w Polsce sieć klinik kompleksowo leczących choroby układu krążenia, podjęła decyzję o zamknięciu oddziału chirurgii naczyniowej w Centrum Kardiologii w Józefowie.

W ocenie Zarządu, dalsze prowadzenie działalności przy nowo określonych przez Prezesa NFZ poziomach wycen świadczeń medycznych oraz niskich wartościach świadczeń zakontraktowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, stało się trwale ekonomicznie nieopłacalne i nie pozwala na udzielanie świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej w Centrum Kardiologii w Józefowie w sposób niezakłócony i bezpieczny dla pacjentów.

Miesięczny kontrakt oddziału chirurgii naczyniowej z Narodowym Funduszem Zdrowia był bardzo niski i nie pokrywał nawet podstawowych kosztów stałych utrzymania go w gotowości, zgodnie z wymogami płatnika, które są coraz wyższe i generują coraz większe koszty – mówi Paweł Kaźmierczak, prezes zarządu Centrum Kardiologii w Józefowie. Do tego doszły w tej chwili znaczne obniżki wycen procedur, a kolejne mają wejść za kilka miesięcy. Byliśmy więc zmuszeni podjąć decyzję o wypowiedzeniu umowy z NFZ i zamknięciu oddziału, bo funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach, czyli utrzymywanie stałej gotowości do zabezpieczenia życia i zdrowia pacjentów, nie jest możliwe.

Choroby serca i naczyń stanowią narastający problem zdrowotny ze względu na starzejące się społeczeństwo oraz stale wzrastającą przeciętną długość życia. W ciągu roku w Polsce z ich powodu umiera ponad 170 000 osób. Ponadto Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej charakteryzującym się bardzo wysoką zapadalnością na udary i zachorowalnością na tętniaki aorty oraz wzrastającą liczbą amputacji kończyn, których główną przyczyną jest miażdżyca tętnic. Oddział chirurgii naczyniowej w Józefowie wpisał się  na stałe w regionalną mapę medyczną. W obliczu ogromnego zagrożenia udarami mózgu i amputacjami kończyn, jego zamknięcie zwiększy okres oczekiwania na konsultacje i specjalistyczne leczenie, powodując znaczące ograniczenie dostępności do procedur ratujących zdrowie i życie mieszkańców regionu.

W Polsce średnio co godzinę ktoś traci nogę w wyniku amputacji i dotyczy to nie tylko osób starszych, ale również osób w wieku produkcyjnym. Dlatego szokujące jest, że w tej sytuacji obcina się pieniądze na leczenie pacjentów, które mogłoby odwrócić ten negatywny trend – mówi prof. Stefan Kiesz, współzałożyciel i wiceprzewodniczący rady nadzorczej American Heart of Poland.

W ciągu ponad dwuletniej działalności w oddziale leczyło się ponad 1700 pacjentów. Przeprowadzano w nim najbardziej skomplikowane zabiegi w pełnym zakresie chirurgii naczyniowej, zarówno technikami otwartymi jak i wewnątrznaczyniowymi, od wysokospecjalistycznego leczenia tętniaków aorty po udrażnianie tętnic dogłowowych i obwodowych. Ponadto w Centrum Kardiologii w Józefowie przeprowadzone były nowatorskie zabiegi ratujące nogi przed amputacjami, które dzięki zastosowaniu technik małoinwazyjnych sprawiły, że pacjenci już po kilku godzinach od zabiegu, byli gotowi do opuszczenia oddziału na własnych nogach.

Dwa lata temu, kiedy przyjechałem otworzyć oddział chirurgii naczyniowej w Józefowie, wszyscy cieszyliśmy się, że tak nowoczesne zabiegi mogą być przeprowadzane w Polsce – mówi prof. Stefan Kiesz. A dziś z wielkim bólem serca muszę ogłaszać jego zamknięcie. Niestety tylko my i pacjenci cieszymy się z tego, że możemy ratować ludziom kończyny i dbać o ich szybki powrót do normalnego funkcjonowania. NFZ zdaje się tego nie doceniać. Polska to dynamicznie rozwijający się kraj, zajmujący siódmą pozycję pod względem PKB w Unii Europejskiej, a szpitalom wciąż bardziej opłaca się amputować kończyny niż je leczyć. Uważam za niemoralne ograniczanie obywatelom takiego kraju dostępu do opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie.

Do końca października bieżącego roku Centrum Kardiologii będzie wykonywać kontrakt na świadczenia z zakresu chirurgii naczyniowej, natomiast dalsze losy oddziału zależą od Narodowego Funduszu Zdrowia, czy dostrzeże ogromne potrzeby mieszkańców.

NASZE CENTRUM W LICZBACH

3000 hospitalizacji
150 lekarzy
38 łóżek szpitalnych
97,5% zadowolonych pacjentów