„Bowiem o wszystkim decyduje serce i ono ustanawia prawa”
Paulo Coelho
606 440 616
TELEFON ZAWAŁOWY 24H DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH:Spironolakton w leczeniu niewydolności serca z zachowaną funkcją skurczową – badanie TOPCAT
Niewydolność serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory jest chorobą, na którą współ …Badanie REMINDER – poszukiwanie nowych zastosowań dla eplerenonu
Blokery receptora aldosteronowego (ARB) – eplerenon i spironolakton – są lekami stosowanym …Prewencja nawrotu migotania przedsionków po skutecznej kardiowersji – dane z rejestru Cochrane
Migotanie przedsionków (FA), będące najczęstszą arytmią występującą w populacji ogólnej, j …