„Bowiem o wszystkim decyduje serce i ono ustanawia prawa”
Paulo Coelho
606 440 616
TELEFON ZAWAŁOWY 24H DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH:Badanie CORAL – czy poszerzanie miażdżycowo zmienionych tętnic nerkowych daje wymierne korzyści ?
Zdecydowana większość pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (prawdopodobnie ok. 90%) cierpi …Implantacja ICD w profilaktyce pierwotnej – EPS nowym pomysłem na trafną kwalifikację
Większość implantowalnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), urządzeń mających za zadani …Nowe doustne antykoagulanty szeroko dostępne – czas na stworzenie antidotów
Nowe doustne antykoagulanty (NOAC), bezpośrednie inhibitory czynnika Xa (riwaroksaban i ap …